Odpłatność za przedszkole i posiłki

Podstawa prawna:

Ustawa z dnia 13 czerwca 2013 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2013 r. poz. 827) zwanej dalej "ustawą", uchwała Nr V/25/2011 Rady Miejskiej w Gogolinie z dnia 11 marca 2011 r. w sprawie ustalenia opłat za świadczenia udzielane w czasie przekraczającym wymiar zajęć podstawy programowej wychowania przedszkolnego w przedszkolach publicznych prowadzonych przez Gminę Gogolin, zmienionej uchwałą Nr VI/57/2011 z dnia 11 marca 2011 r., zwanej dalej "uchwałą" oraz zarządzenie dyrektora Publicznego Przedszkola Nr 3 w Gogolinie w sprawie warunków korzystania ze stołówki przedszkolnej, w tym wysokości opłat za posiłki, zasad odpłatności za te świadczenia.

Uchwała Nr XLIV/408/2014 w sprawie ustalenia opłat za świadczenia udzielane w publicznych przedszkolach i oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Gogolin oraz określenia warunków zwolnienia z opłat 
Zarządzenie dyrektora nr 021.10.2014  zmieniające zarządzenie w sprawie warunków korzystania ze stołówki przedszkolnej , w tym wysokości opłat za posiłki w Publicznym Przedszkolu Nr 3 w Gogolinie

 

Odpłatność za świadczenia przekraczające wymiar zajęć podstawy programowej:

Pobyt w przedszkolu w godzinach  Opłata za jeden dzień pobytu 

5 godzin: 8.00-13.00

obowiązkowa realizacja podstawy programowej

0.00 zł 

6 godzin 1.00 zł 
7 godzin  2.00 zł 
8 godzin 3.00 zł 
9 godzin 4.00 zł 

 

Odpłatność za korzystanie ze stołówki przedszkolnej:

Ilość posiłków  Opłata za jeden dzień 
3 posiłki  5.00 zł
2 posiłki  4.00 zł 
bez posiłku (napój)  0.50 zł 

Poprawiono: poniedziałek, 05, maj 2014 11:38

BIP.GOV.PL

logo_bip

www.bip.gov.pl

epuap

Statystyki

Odsłon artykułów:
34375