Bezwarunkowym zadaniem jakie sobie stawiamy jest zaakceptowanie osoby każdego dziecka. Jest ono bowiem indywidualnością , ma własna drogę rozwoju i zmienia się pod wpływem własnej aktywności. Nadrzędnym celem pracy wychowawczo-dydaktycznej i opiekuńczej naszego przedszkola jest wspomaganie i ukierunkowanie rozwoju dziecka zgodnie z jego wrodzonym potencjałem i możliwościami rozwojowymi. Niezbędne w tym procesie jest poznanie dziecka i jego rodziny, zbudowanie właściwych relacji, a także przygotowanie przez nauczyciela ciekawego inspirującego dla dziecka otoczenia. Podstawą do edukacji naszego przedszkola jest indywidualizacja procesów nauczania, którą realizujemy poprzez prawidłowo zbudowany proces edukacyjny. Poprzez podejmowane działania pragniemy pobudzić a zarazem zaspokoić naturalna ,dziecięcą ciekawość świata. Szukamy najlepszych dróg aby zapewnić naszym przedszkolakom harmonijny i wszechstronny rozwój osobowości. Pragniemy wychować dziecko z bogata wyobraźnią twórcza, zdolne do spontanicznej ekspresji własnych uczuć i myśli, otwarte na pomysły i inspiracje innych osób oraz gotowe szukać nowych rozwiązań. Dążymy aby nasze przedszkole było miejscem, gdzie dzieci mogą przezywać wiele wspaniałych przygód i poznawać świat, a wspomnienia związane z okresem dziecięcym były wspomnieniami do których w dorosłym życie będą wracać z chęcią i wielkim sentymentem. Elementem naszej codziennej pracy jest podążanie za postępem , rozwojem i nowoczesnością. Staramy się nadążać za zmiana społecznymi i kulturowymi równocześnie pielęgnując kulturę i tradycje naszego regionu.

Brak załączników.

Opis zmian Data Osoba Porównaj
Artykuł został utworzony. wtorek, 15 styczeń 2019 16:03 Admin_2